Сенім телефоны: +7(72775) 7-20-30

Decrease font size Default font size Increase font size

rss1

7 1
2
3
4
5
6
Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің сайтына қош келдіңіздер!                                   Мемлекеттік қызметке шақырамыз!                                 Сенім телефоны: +7(72775) 7-20-30                         
Негізгі бетЖаңалыктар"Бизнестің жол қартасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде

"Бизнестің жол қартасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде

 

Конкурс өткізу туралыхабарландыру

Конкурсты ұйымдастырушы:«Алматы облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттікмекемесі

Орналасқан жері:Қазақстан Республикасы, 040000, Алматыоблысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;

Пошталық мекенжайы:Қазақстан Республикасы, 040000, Алматыоблысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;

Электрондық поштамекенжайы:upiir@industry.gov.kz;

Байланыс телефоны:8 (7282) 329558;

Конкурс нысанасы:Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысымен бекітілгенЖастаржылын өткізу жөніндегі Жолкартасына сәйкес "Бизнестің жол қартасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жас кәсіпкерлерге (29 жасқа дейін қоса алғанда) мемлекеттікгранттар беру.

Конкурс нысаны:ашық конкурс.

Конкурсқа қатысу үшін өтінім берілетінжер:Қазақстан Республикасы, 040000, Алматыоблысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;

Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі:конкурсқа қатысу үшін үміткерлер көрсетілген мекенжайға өзі, өзінің өкілетті өкілі арқылы бекітілгеннысанбойынша конкурстық өтінім мен толық құжаттама топтамасынбереді.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімі:2019 ж. "14" қазаннан бастап 2019 ж. "25" қазан аралығында, жұмыс күндері сағат 9.00-ден 17.30-ге дейін (жергілікті уақытпен) сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен.

Өтінімдерді беру басталатынкүні мен уақыты:2019 ж. "14" қазан сағат 9.00 (жергілікті уақытпен)

Өтінімдерді беру аяқталатын күні мен уақыты:2019 ж. "25" қазан сағат 13.00 (жергілікті уақытпен).

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін түскен өтінімдер қабылданбайды.Осы хабарландырумен және конкурстық құжаттамамен www.industry.gov.kzсайтындатанысуға болады.

"Бизнестің жол қартасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысымен бекітілген Жастар жылын өткізу жөніндегі Жол картасына сәйкесжаскәсіпкерлерге(29 жасқа дейін қоса алғанда)  мемлекеттікгранттар беру конкурсына қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) нысанбойыншаЖаңа бизнес-идеялардыіскеасыру үшін шағын кәсіпкерлік субъектілерінемемлекеттік грант алу үшін өтінім (веб-бөлікте орналастырылған: www.industry.gov.kz);

2) заңды тұлғаны мемлекеттіктіркеутуралы куәліктің көшірмесі/жеке кәсіпкерді тіркеутуралыхабарлама;

3) өтініш берген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмейберілгенбюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешектің жоқтығы туралы анықтама; 

4) басшының қолымен және өтініш берушінің мөртаңбамен (болған жағдайда) расталған, өтінім беру сәтіндегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы анықтама; 

5) бизнес-жоба;

6) көрсетілетін қызметті алушының Бағдарлама және (немесе) "Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде оқудан өткендігін растайтын құжаттың ескірумерзімі 2 (екіжылданаспайтын көшірмесі;

7) көрсетілетін қызметті алушының ағымдағы шотындаберілетінмемлекеттік грант көлемінің кемінде 10% ақша қаражатының болуытуралыбанктікшоттан үзінді көшірме немесежылжымалы және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалау құнын растайтын құжаттар;

8) көрсетілетін қызметті алушының атынан өтінім беру құқығына сенімхатсенімбілдірілген адамның паспортының көшірмесі (заңды тұлға атынан – заңды тұлға растаған).

 

 

 

 

Нысан

   

Мемлекеттікгранттардыұсынубойыншаконкурстықіріктеугеқатысуғаөтінім

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(бұданәрі – көрсетілетінқызметтіалушы) (заңдытұлғаныңұйымдық-құқықтықнысаныатауыжекекәсіпкердіңтегіатыәкесініңаты (болғанжағдайда), паспортдеректері

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(заңдытұлғаныңорналасқанжеріпошталықмекенжайы;көрсетілетінқызметтіалушыныңтұратынжері

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(қала (ауданкодынкөрсетеотырыпбайланыстелефоныныңнөмірі,электрондықпоштамекенжайы

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(банктікдеректемелер

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(салық салу жүйесін көрсету) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(қызметтің бейінді бағыттарын көрсету 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(экономика саласын көрсету, экономикалық қызмет түрлерінің жалпыжіктеуішібойынша коды (ЭҚЖЖ) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(өтінім берілгенкездегіжалдамалы қызметкерлердің санынорташа көрсету) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(ұйым басшысы (тегіаты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымыбайланыстелефоны) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(жобаның жауаптыорындаушысы (тегіаты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымыбайланыс телефоны)

     ісін жаңа бастаған кәсіпкерлік субъектілеріне (өз бизнесін ашуға) мемлекеттікгранттар беру үшін конкурстық іріктеуге қатысатыны туралы мәлімдейді.

      Көрсетілетін қызметті алушы конкурс шарттарыментанысты және "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде бизнес-инкубациялауаясында жаңа бизнес-идеяларды және индустриялық-инновациялық жобалардыіскеасыру үшін шағын кәсіпкерлік субъектілерінемемлекеттікгранттар беру қағидаларына сәйкес қажетті құжаттарды ұсынады.

Ұсынылатынқұжаттартізбесі

 

Р/с №

Заңдытұлға

бетсаны

р/с №

Жекекәсіпкер

Бетсаны

1

Заңдытұлғаны

мемлекеттіктіркеу

/қайтатіркеу

туралы

куәліктің

көшірмесі

 

1

Жекекәсіпкерді

тіркеутуралы

хабарламаның

көшірмесі

 


2

Салықтаралымдар

менжарналар

бойыншабюджетпен

есепайырысудың

жай-күйітуралы

анықтама

 

2

Салықтаралымдар

менжарналар

бойынша

бюджетпенесеп

айырысудың

жай-күйітуралы

анықтама

 


3

Өтінімберген

кездегіжалдамалы

жұмыскерлердің

орташасанытуралы

басшыныңқолымен

расталғананықтама

 

3

Өтінімберген

кездегіжалдамалы

жұмыскерлердің

орташасаны

туралыбасшының

қолыменрасталған

анықтама

 

4

Бизнес-жоба

 

4

Бизнес-жоба

 

5

Көрсетілетінқызметті

алушыныңБағдарламаның

және/немесе "Еңбек"

нәтижеліжұмыспен

қамтудыжәнежаппай

кәсіпкерліктідамытудың

2017 – 2021 жылдарға

арналған

бағдарламасының

курстарындақысқа

мерзімдіоқытудан

өткенінрастайтын

құжаттыңкөшірмесі

 

5

Көрсетілетінқызметті

алушыныңБағдарламаның

және/немесе "Еңбек

нәтижеліжұмыспен

қамтудыжәнежаппай

кәсіпкерліктідамытудың

 2017 – 2021 жылдарға

арналғанбағдарламасының

курстарындақысқа

мерзімдіоқытудан

өткенінрастайтын

құжаттыңкөшірмесі

 

6*

Өкілгесенімхат

 

6*

Өкілгесенімхат

 

7

Көрсетілетінқызметті

алушыныңағымдағы

шотындақаржы

қаражатыныңбар

екендігінрастайтын

банктікшоттанүзінді

көшірменемесе

жылжымалыжәне/

немесежылжымайтын

мүліктіңбағалау

құнынрастайтын

құжаттар

 

7

Көрсетілетінқызметті

алушыныңағымдағы

шотындақаржы

қаражатыныңбар

екендігінрастайтын

банктікшоттанүзінді

көшірменемесе

жылжымалыжәне/немесе

жылжымайтынмүліктің

бағалауқұнын

растайтынқұжаттар

 

қажетболғанжағдайдатолтырылады

Үміткер _____________________________________________________ _________________________________________________________________
(қолы) (Тегіатыәкесініңаты (болғанжағдайда), лауазымы)


2019жылғы "___" _________________ "___" өтінім № сағат "___" минут

      Мен  бұрынберілгенбюджеттіккредиттербойыншамерзіміөткенберешектіңжоқ

екенінрастаймын.

      Менөзім  ұсынғанмәліметтердің дұрысекенінрастаймын  жәнеБағдарламаның 

өңірлік  үйлестірушісінің және  Конкурстық комиссияның  мәліметтерді  тексеруіне

қарсы емеспін.

      Көрсетілетінқызметтіалушыосыөтінімгеқолқоюарқылымынанымәлімдейді

жәнеоғанкепілдікбереді:

      1. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне  осыөтініммен  біргеберілген (ұсынылған)

  немесеұсынылатын  барлықдеректерақпарат пенқұжаттамадұрысболыптабылады

жәнетөмендекөрсетілгенкүнгешындыққа  толықсәйкескеледікөрсетілгендеректер

  өзгергенжағдайдаБағдарламаныңөңірлікүйлестірушісіндереухабардаретугеміндеттенемін.

      2. Бағдарламаныңөңірлікүйлестірушісініңбіріншіталапетуібойыншаосыөтінімдіқарау

шеңберіндеталапетілгенбанктікжәнекоммерциялыққұпиянықұрайтынкезкелген

ақпаратпенқұжаттардыұсынуғажәнеашуғаміндеттенеді.

      3. Бағдарламаныңөңірлікүйлестірушісікөрсетілгенмәлімдемелерменкепілдіктердің

шынайылығынтексеругеміндеттіемес.

      4. Көрсетілетінқызметтіалушығажалғантолықемесжәне (немеседұрысемесмәліметтерді

ұсынғаныүшінҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындакөзделгенжауаптылықтуралыескертілді.

      5. Көрсетілетінқызметтіалушыныңжарғылыққұзыретіосыөтінішкеқолқоятынадамның

өтінішберуінемүмкіндікберетінінкөрсетілетінқызметтіалушырастайды.

      6. Көрсетілгендеректерменақпараттыңдұрысеместігіанықталғанжағдайдаосыөтінім

көрсетілгендеректердіңдұрысеместігінрастайтынмәліметтеранықталғанкезкелгенкезеңде

керіқайтарылуымүмкінекендігіменкелісемінбұлреттеБағдарламаныңөңірлікүйлестірушісі

жергіліктідеңгейдекеріқайтарусебептерінхабарламауғақұқылы.

      КөрсетілетінқызметтіалушыосыарқылыБағдарламаныңөңірлікүйлестірушісінемынағанкелісімбереді:

      1. Бағдарламаныңөңірлікүйлестірушісіосыөтінімдекөрсетілгенмәліметтердіақпаратпенкөрсетілетін

қызметтіалушыұсынғанқұжаттардытексеружәнеқараумақсатындамүдделіүшіншітұлғаларғаұсынуғақұқылы.

      2. Осыөтінімдеқамтылғанбарлықмәліметтерсондай-ақБағдарламаныңөңірлікүйлестірушісіталапеткенбарлыққұжаттарБағдарламашеңберіндемемлекеттік

гранттаралуүшінғанаұсынылды.

      3. Бағдарламаныңөңірлікүйлестірушісікөрсетілетінқызметтіалушыөзітуралыхабарлайтынкезкелген

ақпараттытексеруқұқығынөзінеқалдырадыалкөрсетілетінқызметтіалушыұсынғанқұжаттаржәне

өтінімніңтүпнұсқасымемлекеттікгрантберілмеседеБағдарламаныңөңірлікүйлестірушісіндесақталатынболады.

      4. Бағдарламаныңөңірлікүйлестірушісініңосыөтінімдіқарауғақабылдауысондай-ақкөрсетілетінқызметтіалушыныңықтималшығыстары (нысаналыгранталуүшінқажеттіқұжаттарды

ресімдеужәнеБағдарламаныңөңірлікүйлестірушісініңнысаналыгрантберунемесекөрсетілетін

қызметтіалушышеккеншығасылардыөтеуміндеттемесіболыптабылмайды.

      5. Нысаналыгрантберутуралымәселеніқараутәртібіментанысқанымдырастаймынжәнекелісемін,

кейінненБағдарламаныңөңірлікүйлестірушісіненаразылықбілдірмеймін.

 

__________________________________________________    ________________

Көрсетілетінқызметтіалушының                                                      (қолы)

(қолыныңтолықжазылуы)

 

Menu
Menu
Қазақстандағы ауа-райы

Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызметтің сапасы жөнінде пікіріңіз?

Жақсы - 98.9%
Қанағаттанарлық - 0.1%
Нашар - 0.2%
Голосование по этому опросу закончилось
10373549
Бүгін
Кеше
Осы аптада
Өткен аптада
Осы айда
Өткен айда
Барлық кезеңде
136411
0
136411
10224603
207436
210447
10373549

Сіздің ІР: 3.226.97.214
Қазір: 2020-07-15 10:30:24
Счетчик joomla
ТУРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС  ЖИНАҚ БАНКІ

ТУРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ

1404
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya
http://100esim.el.kz/ru
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы
http://www.enpf.kz/kz/elektronnye-servisy/
http://www.expo2017culture.kz/kz
Совет по конкурентноспособности Казахстана

Совет по конкурентноспособности Казахстана

Қазақстан Республикасының  «жасыл экономика»

Қазақстан Республикасының «жасыл экономика»

 СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТ

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТ

 «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры

«ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры

Қазақстанның ресми туризм порталы

Қазақстанның ресми туризм порталы

Бизнес аумағы

Бизнес аумағы

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі

Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі

Қазақстан халқы Ассамблеясы

Қазақстан халқы Ассамблеясы

Адалдық алаңы

Адалдық алаңы

Қазақстан Республикасының кәсіподақтар Федерациясы

Қазақстан Республикасының кәсіподақтар Федерациясы

«Еңбекшіқазақ ауданы әкімінің аппараты» ММ
040402 Есік қаласы,
Жамбыл даңғылы, 21 «а»
Тел.: 8(72775) 7- 20 - 01
Факс: 8(72775) 7- 20 - 01
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сайттың материалдарын пайдалану туралы

Жоғары көтеру