Электронды тауарларды саудалауды салықтық басқару

Салық салу мақсаттары үшін Салық кодексінің 1-бабының 65)
тармақшасы тауарлардағы электрондық сауда тұжырымдамасы 
айқындаған. Тауарлармен электрондық сауда – бір мезгілде мынадай шарттар
сақталған кезде:
-  тауарларды өткізу жөніндегі мәмілелерді ресімдеу электрондық
нысанда жүзеге асырылса;
-  тауарлар үшін ақы төлеу қолма-қол емес төлеммен жүргізілсе;
-  тауарларды сатып алушыға (алушыға) жеткізетін өз қызметі болса не
жүктерді тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді, курьерлік және
(немесе) пошталық қызметті жүзеге асыратын тұлғалармен шарттар болса,
интернет-дүкен және (немесе) интернет-алаң арқылы ақпараттық
технологиялар көмегімен жүзеге асырылатын, жеке тұлғаларға тауарларды
өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет.
   Салық кодексінің 1 баптың 29) және 30) тармақтарымен интернет-алаң
және интернет-дүкен тұжырымдары берілген.
Сонымен бірге Салық кодексінің 88-баптың 1 тармақтың 10)
тармақшаның бойынша тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын
салық төлеушілер жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық
төлеушi ретінде тіркеу есебіне қоюға жатады.
Салық кодексінің 293 баптың 3 тармағы бойынша тауарлармен электрондық
сауданы жүзеге асыратын салық төлеуші осы Кодекстiң 302-бабына сәйкес
есептелген корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайтады.
   Егер тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асырудан түсетін,
осындай қызмет жөніндегі операциялар бойынша туындаған оң бағамдық
айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асып кетуі ескерілген
кірістер жылдық жиынтық кірістің кемінде 90 пайызын құраған жағдайда,
осы тармақтың ережелері қолданылады. Осы шарт сақталмаған кезде салық
төлеуші осы баптың ережелерін қолдануға құқылы емес.
 
 
Жумаханов М.М.
Жеке кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың
ақпараттарын қабылдау өңдеу орталығының бас маманы
Еңбекшіқазақ ауданы бойынша МКБ